Nový projekt Explosia Pardubice

S potěšením Vám můžeme oznámit, že se nám podařilo podepsat smlouvu se společností Explosia Pardubice a.s. na zpracování Energetického posudku, který bude řešit celkem 5 oblastí úsporných energetických opatření od návrhu zpracování solární elektrárny po zateplení vybraných budov.

Číst více »
Bitnami