Naši klíčoví obchodní partneři

Máme tu čest Vám oznámil, že se nám podařilo uzavřít několik strategických partnerství s firmami, které jsou špičky v oboru energetiky a energetických opatření.
CEZesco_logo-800x500

Naši klíčoví obchodní partneři

Spojení s těmito silnými partnery otevírá naší společnosti další možnosti realizace projektů v oblasti provozních úspor a pomáhá nám posilovat naše postavení na trhu v ČR.

Navázali jsme spolupráci se společnostmi :

ČEZ ESCO a SYNERGA

Stručné představení partnerů:

Společnost ČEZ ESCO (Energy Service Company) nabízí řešení energetických potřeb zákazníků zejména na decentrální úrovni s důrazem na nové technologie a efektivní využití energie. Samozřejmostí je zajištění dodávek elektřiny a plynu, ale také financování investic do modernizace provozu prostřednictvím realizovaných úspor, což od zákazníka nevyžaduje žádné vlastní prostředky.

Mezi zákazníky ČEZ ESCO patří průmyslové společnosti, malé a střední podniky, municipality, státní či soukromé organizace a společnosti spravující budovy a areály všech typů od rezidenčních a administrativních přes nemocnice a školy až po sportovní haly. Dodávky produktů a služeb realizujeme vlastními profesionálními zdroji přes své dceřiné společnosti nebo ve spolupráci s renomovanými externími partnery.

Akciová společnost Synerga vznikla v roce 1995 spojením dvou lokálních firem které se zabývaly řídicími systémy. Synerga se postupně vyprofilovala jako jedna z předních firem v oblasti dodávek a instalací technických zařízení budov a návazných služeb – servis, provoz a instalace a prodej energií.

Synerga realizovala více než 5 tisíc zakázek u stovek spokojených zákazníků, včetně komplexních systémů inteligentních budov.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp