Metoda EC (Energy Contracting)

Jde o metodu splácení vložených finančních prostředků platbami za dodávané služby – například teplo, nebo voda. Jedná se především o projekty modernizace systémů centrálního zásobování teplem (dál jen CZT) obcí a měst. Tyto projekty znamenají rekonstrukci kotelen, rozvodných tepelných sítí a domovních předávacích stanic. V případě vody vybudování alternativních zdrojů vody, úpraven a čističek vody, napojení na existující vodovodní řád, nebo jeho vybudování tam, kde není přítomen.

Společnost poskytující tyto služby vkládá své finanční prostředky do modernizovaných zařízení a získává je zpět platbami odběratelů za teplo, které jim účtuje podle kupní smlouvy. Protože jde o značné finanční prostředky jsou tyto smlouvy uzavírány na dobu 15 nebo 20 let. Majitel modernizovaných systému se po tuto dobu nemusí o svůj systém starat, není zadlužen, nemusí ručit svým majetkem. Peníze, které by jinak musel do modernizace vložit, může obec či město investovat jinde. Veškerá rizika spojená se samotnou výstavbou a následným provozem na sebe přebírá dodavatel projektu.

Klienty této služby mohou být průmyslové podniky, vlastníci a provozovatelé administrativních a bytových objektů a objektů občanské vybavenosti, města, obce a stavební firmy.

Služby jsou poskytovány v rámci dodavatelského inženýringu následovně:

1. Přípravná/předinvestiční etapa

 • V této etapě pomůžeme na základě předchozí analýzy definovat základní principy zadání projektu a jeho očekávané výstupy.

2. Investiční etapa - Plánování:

 • Zpracování zadání pro zpracování projektové dokumentace
 • Projektová dokumentace pro umístění stavby
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení
 • Zastupování investora ve stavebním řízení

3. Realizace:

 • Zpracování dokumentace pro provedení stavby
 • Realizace stavby
 • Předání stavby investorovi
 • Zastupování investora v kolaudačním řízení

4. Provozní etapa

 • Záruční a pozáruční servis
 • Údržba a opravy zařízení
 • Optimalizace provozu
 • Provozování a správa