Metoda EPC (Energy Performance Contracting)

Energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, také EPC) představují velmi efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Metodu lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých na splácení původní investice.

Díky této moderní metodě financování je proto možné například splácet investice do nové kotelny z pozdějších úspor nákladů na energie, které moderní technologie provozovateli přinese. Úspory jsou přitom již při návrhu projektu smluvně garantovány, přičemž ošetřeno je též riziko, že výsledný projekt nebude mít tak velký úsporný efekt, s jakým se ve fázi jeho návrhu počítalo.

Standardní EPC model

EPC

Naše služby zahrnují:

 • návrh (energetická analýza)
 • přípravu (návrh opatření na úsporu energie a snížení nákladů)
 • financování projektu
 • realizace
 • vyškolení obsluhy zařízení
 • vyhodnocení měření a sledování dosažených výsledků
 • dlouhodobý dohled nad funkčností a výkonností po dobu smluvního vztahu

Fáze projektu,
realizace a správy

Fáze 1

Příprava projektu

 • Vstupní analýza
 • Vyhodnocení dat
 • Návrh úsporných opatření

Fáze 2

Zpracování studie proveditelnosti

 • Potvrzení úspor
 • Detailní analýza
 • Návrh energetického projektu

Fáze 3

Návrh budoucích investic

 • Stanovení energetických opatření
 • Potvrzení energetických úspor
 • Definování rozsahu prací
 • Kompletace finanční analýzy a nákladů na projekt

Fáze 4

Realizace a uvedení do provozu

 • Realizace investice dle sjednaného časového harmonogramu
 • Provoz a údržba
 • Aktivní energetický management

Fáze 5

Následná podpora a péče

 • Úspora dodávek energií dle sjednané smlouvy
 • Monitoring a ověřování dle sjednané metodologie
 • Smluvní garance úspor
 • Návrh nových opatření pro další úspory

Hlavní výhody pro klienta:

záruka poskytovatele za dosažení úspor energií a provozních nákladů

získání úspor bez vynaložení vlastního kapitálu

podíl na případné nadúspoře s možností pro reinvestice

komplexní modernizace energetické infrastruktury s minimem rizik a s důrazem na trvale úsporný a spolehlivý provoz

přehled o provozu energetických systémů a spotřebě energií, průběžná optimalizace provozních parametrů

dlouhodobé partnerství poskytovatele, v jehož rámci je dohodnutá strategie

splácení nákladů na modernizaci energetické infrastruktury z úspor

vyšší bodové hodnocení žádostí o dotační prostředky z programu OPŽP