Korporátní dluhopisy v praxi! Zkušenost firmy Wero Energy

O tom, jak důležitou úlohu hrají korporátní dluhopisy ve firmě Wero Energy jsme si povídali s obchodním ředitelem, panem Rudolfem Javoříkem.
vizual-dluhopisu-2-800x500

Korporátní dluhopisy v praxi! Zkušenost firmy Wero Energy

ČÍM SE ZABÝVÁ VAŠE SPOLEČNOST?

Wero Energy a.s. se specializuje na zpracování energetických studií, studií proveditelnosti tepelného hospodářství, možnostmi fotovoltaických řešení, fyzickými audity společností a nově i úspornými projekty v oblasti vodního hospodářství. Nedílnou součástí je poradenství pro správné využití dotací. Mezi naše významné partnery patří například energetická společnost ČEZ ESCO.

JAK DLOUHO SE V OBORU POHYBUJETE?

Původní společnost WERO & CONSULTING s.r.o na trhu působí už od roku 2011. Letos jsme se stali součástí Wero Energy a.s. Za tu dobu jsme realizovali projekty v hodnotě více než 300 mil. K

PROČ JSTE SE ROZHODLI PRÁVĚ PRO KORPORÁTNÍ DLUHOPISY?

Prostřednictvím korporátních dluhopisů hledáme prostředky na financování dalších energetických zakázek. Díky dobrým referencím a bohatým zkušenostem poptávka po energetických studiích a realizacích převyšuje naše finanční možnosti.

Z JAKÝCH ZDROJŮ INVESTORŮM VYPLATÍTE VÝNOSY, K NIMŽ JSTE SE ZAVÁZALI?

Hlavním zdrojem jsou příjmy realizované z EPC a EC projektů, z nichž máme díky dlouhodobým smlouvám (10 let a více let) stálý příjem. Využití dotačních titulů výrazně zkracuje dobu návratnosti investovaných prostředků. Kvalita technických řešení je garantována díky spolupráci s týmem špičkových odborníků z VŠB, ČVUT a dalšími.

CO VÁS VEDLO K PARTNERSTVÍ S PORTÁLEM ČESKÉDLUHOPISY.CZ?

Začali jsme s nimi spolupracovat, protože se specializují na dluhopisy výhradně pro české firmy. Ale také protože se nám už od začátku líbil přístup, jak s firmami i investory jednají. Když firmě na klientech záleží, je to zkrátka poznat.

Naše dluhopisy je stále možné zakoupit ZDE

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp