Kontejnerová úpravna vody pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Container Water Treatment

Kontejnerová úpravna vody pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Koncem dubna byla podepsána smlouva mezi Wero Energy a Vojenskémi lesy a statky ČR, s.p. na realizaci zakázky „Kontejnerová úpravna vody – RZ Olšina“ v Polná na Šumavě.

Projektové práce zahrnují:

 • Technická zpráva s výpočetem potřeby vody
 • Výkresová dokumentace
 • Technologické schéma
 • Schéma zapojení Elektro
 • Inženýrská činnost směřující k vydání příslušného oprávnění k provádění stavby

Vlastní realizace se skládá z následujících kroků:

 • Výroba , dodání a instalace zatepleného kontejneru ( včetně dřevěného obkladu) pro umístění technologie a akumulační nádrže
 • Výroba , dodání a instalace technologie pro úpravu vody
 • Výroba , dodání a instalace samonosné izolované a kumulační nádrže + atest na pitnou vodu
 • Příprava staveniště , zaměření a příprava pro instalaci kontejnerové úpravny
 • Dodání a instalace v vodovodního potrubí ze stávající studny do úpravny
 • Dodání a instalace v vodovodního potrubí z akumulační nádrže upravené vody do stávajícího

rozvodu vody

 • Dodávka a instalace nového čerpadla stávajícího zdroje vody
 • Dodávka a instalace MaR včetně rozvodů slaboproudu
 • Proškolení obsluhy

Tato zakázka je další z řady, kdy se naší firmě daří dodávat společnostem řešení, které jim zajistí pitnou vody v požadovaném množství a kvalitě tam, kde je jí buď naprostý nedostatek, nebo je připojení na vodovodní řád, vzhledem ke vzdálenosti, neekonomické.

Instalace úpravny vody pro Vojenské lesy a statky ČR s.p.

První týden v červenci začala probíhat instalace kontejnerové úpravny pitné vody v lokalitě Olšina. 

Úpravna je designována na maximální kapacitu 1,5 m3/hod. 

Jsme hrdí, že jsme mohli našim technickým řešení přispět k celkovému řešení vodohospodářské situace a potřeb státních lesů.             

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp