Kontejnerová úpravna vody pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Container Water Treatment

Koncem dubna byla podepsána smlouva mezi Wero Energy a Vojenskémi lesy a statky ČR, s.p. na realizaci zakázky „Kontejnerová úpravna vody – RZ Olšina“ v Polná na Šumavě.

Projektové práce zahrnují:

 • Technická zpráva s výpočetem potřeby vody
 • Výkresová dokumentace
 • Technologické schéma
 • Schéma zapojení Elektro
 • Inženýrská činnost směřující k vydání příslušného oprávnění k provádění stavby

Vlastní realizace se skládá z následujících kroků:

 • Výroba , dodání a instalace zatepleného kontejneru ( včetně dřevěného obkladu) pro umístění technologie a akumulační nádrže
 • Výroba , dodání a instalace technologie pro úpravu vody
 • Výroba , dodání a instalace samonosné izolované a kumulační nádrže + atest na pitnou vodu
 • Příprava staveniště , zaměření a příprava pro instalaci kontejnerové úpravny
 • Dodání a instalace v vodovodního potrubí ze stávající studny do úpravny
 • Dodání a instalace v vodovodního potrubí z akumulační nádrže upravené vody do stávajícího

rozvodu vody

 • Dodávka a instalace nového čerpadla stávajícího zdroje vody
 • Dodávka a instalace MaR včetně rozvodů slaboproudu
 • Proškolení obsluhy

Tato zakázka je další z řady, kdy se naší firmě daří dodávat společnostem řešení, které jim zajistí pitnou vody v požadovaném množství a kvalitě tam, kde je jí buď naprostý nedostatek, nebo je připojení na vodovodní řád, vzhledem ke vzdálenosti, neekonomické.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp