Polymerová dezinfekce
povrchů a ploch

Polymerová dezinfekce byla navržena pro použití prakticky ve všech částech veřejné sféry (nemocnice, kanceláře, sportovní a kulturní areály, potravinářské provozy, MHD, letiště,…), a rovněž ji lze využít i v domácnostech a průmyslu.

Základní informace

 • PHMG (Polyhexamethylenguanidin) – kationtový polymer
 • Jedná se o nově vyvinutý dezinfekční prostředek
 • Díky svým jedinečným vlastnostem má silný biocidní účinek proti virům, bakteriím a houbám.
 • Neohrožuje bezpečnost člověka, zvířat a rostlin. Nedráždí oči ani sliznice a nezpůsobuje alergické reakce.
 • Je dlouhodobě stabilní a to až 21 dní

Chemické a fyzikální vlastnosti

 • Žádná barva a vůně
 • Nehořlavý a nevýbušný
 • Rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v alkoholu
 • Neztrácí své vlastnosti při nízkých teplotách (do 0°C)
 • Nerozkládá se a udržuje své fyzikálně chemické a biocidní vlastnosti do teploty 100 C
 • 1% vodní roztok dosahuje hodnot pH 7-10,5

Výhody

Využití

Dezinfekce povrchů a ploch pro profesionální užití

 • Zdravotnická zařízeních a sociální ústavy
 • Veterinární ordinace
 • Potravinářství a veřejné stravování
 • Hromadná doprava, letiště
 • Průmyslové podniky
 • Ubytovny
 • Úřady, instituce, muzea…

Registrační listy

TESTOVÁNÍ BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI
 • Splňuje požadavek na účinnost dezinfekčního přípravku PolyHMG dle vyhlášky č 409 2005 Sb O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • vyhovuje vyhlášce 252 2004 Sb kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
TESTOVÁNÍ VIRUCIDNÍ ÚČINNOSTI
 • V souladu s normou ČSN EN 14476
TESTOVÁNÍ MYKOBAKTERICIDNÍ A TUBERKULOCIDNÍ ÚČINNOSTI
 • V souladu s normou ČSN EN 14348

Reference

IKEM | VOLAREZA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ | VETERINÁRNÍ KLINIKA NA ŠEJDRU | PEPSI COLA | HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN | PEKÁRNY KOMPEK | PEKÁRNY MORAVEC | ZOO PRAHA | LETIŠTĚ PRAHA | ZŠ BRNO – PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ | AUTOMYČKY NANO4YOU | ÚKLIDOVÁ FIRMA RPM Services | DERATIZAČNÍ SLUŽBY | HOTEL HILTON